Úvodní strana

Vítejte na webových stránkách Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti J. E. Purkyně. Stránky jsou určeny pro lékaře, zejména ty, kteří mají zájem o dětskou intenzivní péči. Zájemci o členství v naší společnosti se mohou přihlásit MUDr. Martinu Prchlíkovi. Členství je zdarma. Osobní údaje slouží jen pro účely společnosti. S připomínkami a postřehy se obracejte prosím na předsedu naší společnosti MUDr. Václava Vobrubu, PhD.

Doporučené postupy (guidelines) vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy. Jedná se však pouze o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup.