COVID 19

Algoritmus rozšířené resuscitace (EPALS) pro dětské pacienty s COVID-19

6. dubna 2020 10:52

Algoritmus rozšířené resuscitace (EPALS) pro dětské pacienty s COVID-19 ((Překlad: Akutně.cz)  

COVID 19 - Pediatrický doporučený postup

16. března 2020 21:34

COVID 19 - Doporučený postup v pediatrii

SPECIFICKÁ LÉČBA DOSPĚLÝCH PACIENTŮ S INFEKCÍ COVID-19

6. dubna 2020 11:17

SPECIFICKÁ LÉČBA DOSPĚLÝCH PACIENTŮ S INFEKCÍ COVID-19. Doporučený postup odborných společností: Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP Česká společnost anesteziologie,…

« předchozí 1 2 3 4 5 6 další »