Odkazy

Odborné společnosti

Česká pediatrická společnost (ČPS) www.pediatrics.cz/

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) www.csarim.cz
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)  http://www.cls.cz
European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) http://www.espnic.org/
European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) http://www.esicm.org
American Academy of Pediatric (AAP) http://www.aap.org/
Society of Critical Care Medicine (SCCM) http://www.sccm.org/
European Society of Anaesthesiologists (ESA) http://www.euroanesthesia.org/
American Society of Anesthesiologists (ASA) http://www.asahq.org/
European Resuscitation Council (ERC) http://www.erc.edu/
European Society for Paediatric Research (ESPR) http://www.espr.dk/
American Pediatric Society / Society for Pediatric Research http://www.aps-spr.org/
 
Databáze a časopisy

The Cochrane Library http://www.update-software.com/cochrane/
Evidence Based Decision Making http://www.evidencebased.net/
The Pediatric Critical Care Medicine Website (PedsCCM) http://pedsccm.wustl.edu/PedsCCM_Home_page.html
Intensive Care Medicine (ICM) http://www.link.springer.de/link/service/journals/00134/index.htm
Critical care Medicine (CCM) http://ccmjournal.com/
Pediatric Critical Care Medicine (PCCM) http://www.pccmjournal.com/
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM) http://ajrccm.atsjournals.org/
Pediatrics http://www.pediatrics.org/
European Journal of Pediatrics (EJP) http://link.springer.de/link/service/journals/00431/
Časopisy vydávané Českou lékařskou společností J. E. Purkyně http://www.clsjep.cz/

Grantové agentury a výzkum

Grantová agentura Akademie věd České republiky http://gaav.kav.cas.cz/
Grantová agentura České republiky (GAČR) http://www.gacr.cz/
Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky (IGA MZ) http://www.mzcr.cz/kat/4
Výzkumné programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/
Rada pro výzkum a vývoj České republiky http://www.vyzkum.cz
Informační systém výzkumu a vývoje http://www.vlada.cz/1250/rvv/index_cz.html

Zdraví – státní správa http://zdravi.statnisprava.cz/