Postup při vyhledávání dětských pacientů v septickém šoku.

Cílem návodu je rychlé vyhledávání dětských pacientů v septickém šoku a jejich další léčba na pediatrickém JIRP. Je doporučeno, aby tento návod používalo každé pediatrické pracoviště.