Pracoviště poskytující intenzivní a resuscitační péči v ČR

 

pracoviště  vedoucí lékař telefonní kontakt, email, WWW
ARO FN Motol
Praha-5, V Úvalu 84
MUDr. Petr Pavlíček

tel.: 224435456
e-mail: petr.pavlicek@fnmotol.cz

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace  LF MU a  FN Brno
Brno, Černopolní 9

MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC

tel.: 532234404
e-mail: 

kratochvil.milan@fnbrno.cz

Oddělení pediatrické a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství LFOU a FN Ostrava        Ostrava, 17.listopadu 1790

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph. D. tel.: 597373570
e-mail: tomas.zaoral@fno.cz
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK v Praze, JIRP
Praha 2, Ke Karlovu  2
MUDr. Václav Vobruba, Ph. D.

tel.: 224961453, 224367779 
e-mail: vaclav.vobruba@vfn.cz web: www.vfn.cz

Dětská klinika nemocnice České Budějovice, JIRP
České Budějovice
MUDr. Ivan Fanta tel.: 387876352, fax.:387876302
e-mail: fanta@nemcb.cz
detske@nemcb.cz
Dětská klinika FN Plzeň, JIRP
Plzeň, Alej Svobody 80
MUDr. Lumír Šašek, Ph. D. tel.: 377104333
e-mail: sasek@fnplzen.cz
Dětská klinika JIRP, Krajská zdravotní a.s, Masarykova nemocnice o.z. v Ústí n. Labem
Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A
  tel.: 4771123444
e-mail:     
web: www.kzcr.eu
Dětská klinika, JIRP pro kojence a větší děti,  
Hradec Králové 500 05, Sokolská 581
  tel.: 495833210, 495832730          
fax. 495832030
e-mail:   
web: www.fnhk.cz/detska
Dětská klinika FN Olomouc, JIRP
Olomouc
MUDr. Vratislav Smolka tel.: 585852797
e-mail: vratislav.smolka@fnol.cz
Dětské  oddělení  nemocnice Most, JIRP
Most
MUDr. Marie Váchová tel.: 478033486
e-mail: rmarie.vachova@kzcr.eu
Klinika dětské chirurgie a traumatologie III. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, JIRP
Praha 4  - Vídeňská 800
MUDr. Martin Prchlík tel.: 261083160
e-mail: prchlik@ftn.cz
Klinika popáleninové mediciny,  FN Královské Vinohrady, JIRP
Praha 10, Šrobárova 50
MUDr. Robert Zajíček tel.: 267163365
e-mail: ZajicekRobert@seznam.cz
Klinika dětské chirurgie 2. LF a FN  Motol, JIRP
Praha 5, V Úvalu 84
MUDr. Ondřej Petrů tel.: 224432434, 224432441
e-mail: ondrej.petru@lfmotol.cz
web: odkaz

JIRP, Dětské kardiocentrum FN Motol 
Praha 5,  V Úvalu 84

MUDr. Pavel Vojtovič tel.: 224432973, 224432970
e-mail: pavel.vojtovic@fnmotol.cz
Infekční klinika FDN Brno, JIRP
Brno, Černopolní
MUDr. Tomáš Habanec, Ph. D.
tel.: 532234245 
e-mail: thabanec@fnbrno.cz