Výbor SIM ČPS

Čestný předseda

Doc. MUDr. Ivan NOVÁK, CSc.
přednosta Dětské kliniky IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze
email: ivan.novak@ftn.cz

Předsednictvo výboru

Předseda

MUDr. Václav VOBRUBA, Ph. D.
e-mail: vaclav.vobruba@vfn.cz   

Místopředseda

MUDr. Tomáš ZAORAL, Ph. D.
e-mail: tomas.zaoral@fno.cz

Sekretář

MUDr. Pavel SRNSKÝ
e-mail: pavel.srnsky@vfn.cz

Členové
doc. MUDr. Michal FEDORA, Ph. D.
e-mail: mfedora@fnbrno.cz

MUDr. Martin  PRCHLÍK
e-mail: prchlik@ftn.cz